Scelo Mhlongo, Derrick Gcabashe and Mzuvukile Nomaquiza